MINDFUL IN HET MUSEUM

Mindful in het Museum


Wanneer lees of hoor  je in de regel iets over beeldende kunst?
Als het duur is of als er een schandaal is.
Inmiddels heeft kunst de naam  dat het duur, moeilijk en saai is. En dat is jammer.


De filosoof Emanuel Kant definieerde kunst al in de 18e eeuw als niet-functioneel. Het dient geen enkel doel. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is.
Kunst kan het leven vreugdevol en betekenisvol maken.
Tijdens de workshops Mindful in het Museum gaat het niet over geld. Het gaat zelfs niet over de kunstenaar of de context waarin het kunstwerk gemaakt is.
Het gaat over de toeschouwer, het gaat over jou.


Door langer voor het kunstwerk te gaan staan dan de zeven seconden die mensen  er gemiddeld voor uittrekken, kun je je bewust worden van het effect dat het werk op jou heeft.
Misschien kom je het gevoel van schoonheid tegen en kun je je afvragen wat er dan bij jou aangeraakt wordt. Misschien kom je echter ook weerstand tegen en ook dat is interessant om te onderzoeken.
Kortom, kunst kan je raken en je helpen in een bewustwordingsproces.
Je gaat van kijken naar zien naar gewaarzijn.


Gewaarzijn is het moment waarop jij en het kunstwerk samenvallen. Wanneer je lichaam meekijkt en wanneer het kunstwerk zich niet meer aan de muur of op de sokkel bevindt, maar ín jou.


‘Ik heb het gevoel dat ik dáár ben’, zei een deelnemer. ‘Het is net alsof dit beeld mij troost’, zei een ander.
Iemand merkte op dat ze nog nooit een museum zo volledig had gezien als door maar naar twee kunstwerken te kijken.
Want er wordt in twee uur tijd maar naar twee kunstwerken gekeken en daarmee krijg je de kans om je volledig gewaar te worden in dit kijkproces.
En dan zul je merken dat kunst vreugde kan brengen.  En je leven betekenis kan geven.


Mindful in het Museum:
– elke tweede zondag van de maand in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam
– 20 september in het Stedelijk Museum in Amsterdam
– 21 september in het Gemeentemuseum in Den Haag
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *